CENNÍK ZA PRENÁJOM CElÉHO OBJEKTU CHATY platnÝ od 1.1.2020:

Sezóna
Min. počet nocí
Poznámka ubytovateľa
Cena
Celoročne (okrem júla a augusta) min. 2 noci
26 lôžok
350,- € objekt/noc
Letná sezóna (júl a august) min. 3 noci
26 lôžok
350,- € objekt/noc
Veľkonočný pobyt min. 3 noci
500,- € objekt/noc
Vianočný pobyt 23.12-27.12 min. 3 noci
od 23.12.-27.12
500,- € objekt/noc
Silvester 28.12-2.1. min. 4 noci
od 28.12.-2.1
650,- € objekt/noc
Celoročne  

detská postieľka( k dispozícií 2 ks)

5 € osoba / pobyt
Celoročne  
rekreačný poplatok
0.30 € osoba / noc
Ubytovanie nad 7 dní (vrátane)     zľava 15 %
Vratná kaucia     200 €

 

Podmienkou je minimálny pobyt  na 2 noci.

Poplatok za využitie fínskej sauny ..... 50 € / 2 noci

Poplatok za využitie vírivky ..... 50 € / 2 noci

Všetky vyššie uvedené ceny sú uvádzané s DPH.

Cenník ubytovanie na rok 2020-2021 .pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENNÍK ZA PRENÁJOM CElÉHO OBJEKTU CHATY platnÝ od 1.1.2022:

Sezóna
Min. počet nocí
Poznámka ubytovateľa
Cena
Celoročne (okrem júla a augusta) min. 2 noci
26 lôžok
370,- € objekt/noc
Letná sezóna (júl a august) min. 3 noci
26 lôžok
370,- € objekt/noc
Veľkonočný pobyt min. 3 noci
520,- € objekt/noc
Vianočný pobyt 23.12-27.12 min. 3 noci
od 23.12.-27.12
520,- € objekt/noc
Silvester 28.12-2.1. min. 4 noci
od 28.12.-2.1
670,- € objekt/noc
Celoročne  

detská postieľka( k dispozícií 2 ks)

5 € osoba / pobyt
Celoročne  
rekreačný poplatok
0.30 € osoba / noc
Ubytovanie nad 7 nocí (vrátane)     zľava 15 %
Wellness nad 7 nocí (vrátane)     zľava 15 %
Vratná kaucia (v hotovosti v deň nástupu)     200 €

 

Podmienkou je minimálny pobyt  na 2 noci.

Poplatok za využitie fínskej sauny ..... 60 € / 2 noci

Poplatok za využitie vírivky ..... 60 € / 2 noci

Všetky vyššie uvedené ceny sú uvádzané s DPH.

Cenník ubytovanie na rok 2022.pdf

 

Chatový poriadok.pdf

Vratná kaucia za prípadné spôsobené škody, napr. strata kľúčov, poškodenie vybavenia
chaty, atď. je 200 EUR. Táto bude zaplatená v deň nástupu na pobyt a následne odpočítaná z cieľovej sumy pobytu po prevzatí chaty.
Ubytovanie Vám bude zarezervované po úhrade zálohy, ktorá je 50% z dohodnutej ceny za
ubytovanie na účet IBAN SK22 0200 0000 0022 5255 6055. V prípade nenastúpenia na pobyt,
záloha poukázaná na účet prepadá v prospech prenajímateľa.

Pobytová taxa na základe VZN Mesta Turany je 0,30 € / osoba / noc.... sa uhrádza v deň odchodu


V cene je zarátaná:

wifi, parkovanie, energie
drevo do krbu, na ohnisko ako aj na varenie guľášu
používanie práčky a umývačky riadu
posteľná bielizeň /bez uterákov/
Zapožičanie kotlíka a plynového grilu je bez príplatku!

AKCIA:
Pri pobyte nad 7 dní (vrátane) , pobytová zľava .....15% na pobyt aj wellness

Milí naši hostia !
Mesto Turany na základe §-u 6 a §-u 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri uplatňovaní zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (ďalej len VZN) O MIESTNYCH DANIACH. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní v katastrálnom území . Mesto Turany sa rozhodlo zvýšiť poplatok dane za ubytovanie.
Po novom, sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie . Čiže z pôvodných 0,30 €/osoba/noc budete platiť po novom 1,00 €. Toto VZN má účinnosť od 1.1.2021 Kompletné informácie nájdete na tomto odkaze.

 

 

ZÁKON 543 z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny CHKO Malá Fatra
DRUHÝ STUPEŇ OCHRANY

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázané použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.
Žiadame Vás o dodržiavanie vyššie uvedeného zákona!

 

Chatový poriadok.pdf

 

Chata Trusalka, Trusalová 46, 038 53 Turany

Tel.: +421 907 643 402